Miljøgodkjent arrangement

Pressemelding                

Engerdalsdagene 2018 har blitt Miljøgodkjent arrangement – igjen

 

Engerdalsdagene jobber kontinuerlig for å redusere arrangementets miljøbelastning og har blitt Miljøgodkjent arrangement også i 2018. Arrangørene har lenge vist et godt miljøengasjement, spesielt i forhold til miljøvennlig innkjøp, å kunne tilby gjestene lokalprodusert mat og drikke, kildesortering, å redusere transport, og miljøopplæring av frivillige ved arrangementet. For å bli miljøsertifisert igjen måtte de i år oppfylle ekstra kriterier ettersom arrangementet har vært sertifisert i flere år. Dette er en del av kriteriesettet til FEE Norway.

 

Mia Faldmo, miljøansvarlig for arrangementet er godt fornøyd med engasjementet rundt miljøtiltakene som er gjennomført, og miljøsertifiseringen de har oppnådd; «Våre ambisjoner for miljøarbeidet i Engerdalsdagene er å målrettet jobbe for å redusere miljøbelastningen av arrangementet. Vi sorterer i fem fraksjoner og avfallsdunkene på standplassene er laget av resirkulert papir. Ved innkjøp tenker vi langsiktig og gjenbruker alt vi kan. Vi kjøper miljømerkede produkter hvor det er aktuelt og tilgjengelig».

 

«Miljøarbeidet skal gå som en rød tråd gjennom arrangementet, for eksempel når det gjelder en skånsom håndtering av natur og dyreliv, synlighet og informasjonsspredning, avfall og renhold, og transport. Vi tilrettelegger også for at deltakere og frivillige kan bidra gjennom miljøvennlige valg knyttet til transport, mat og å kildesortere avfallet sitt», sier miljøansvarlig for Engerdalsdagene.

 

For å oppnå utmerkelsen Miljøgodkjent arrangement må arrangementet oppfylle en rekke omfattende kriterier. Denne innebærer blant annet krav om kildesortering av avfall, tiltak for å redusere den samlede energibruken, miljøinformasjon til alle som er involverte i arrangementet, inkludert alle frivillig, innkjøp av miljømerkede produkter, kortreist mat, tilrettelegging for funksjonshemmede, og ikke minst, strenge krav om å sette området hvor arrangementet har blitt holdt tilbake i sin opprinnelige stand.

 

Miljøgodkjent arrangement er en sertifiseringsordning som er utarbeidet av Stiftelsen FEE Norway. Og er en utmerkelse for arrangører som aktivt vil jobbe for å redusere sin miljøbelastning. Alle typer arrangementer som kan oppfylle disse kriteriene fra FEE Norway og som ønsker å forbedre sitt miljøarbeid, kan godkjennes.

 

 

Kontakt

Stiftelsen FEE Norway

Marit Kjellesvik, e-post: mk@fee.no, tlf: 97 60 80 76

www.fee.no

 

Engerdalsdagene

Mia Faldmo, e-post: post@engerdalsdagene.no, tlf: 40 40 43 49

www.engerdalsdagene.no

Trivselsdager for alle.