Påmelding standplass

Åpningstider standplass 2019

Årets arrangement er fra fredag 2. August til søndag 4. August 2019.

Åpningstidene for standplass er:

Fredag 2. August 2019 fra klokken 12 til 19

Lørdag 3. August 2019 fra klokken 10 til 18

Søndag 4. August 2019 fra klokken 11 til 16

Spørsmål ang. standplass, ring  Anita Ness tlf: 416 15 723

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema.

Generelle regler for  utstillere på Engerdalsdagene

1. Påmelding/fakturering/betaling

Påmelding til Engerdalsdagene blir ikke registrert før fullstendig registreringsskjema er levert og standavgift er betalt. Standleie blir fakturert umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp. Prisen er 200 kroner eks mva. pr meter utendørs. Påmeldingsfrist er 3 uker før arrangementets start. Ved påmelding etter dette avkreves et gebyr på 200,- + mva.

2. Avbestilling

Bestilt plass på Engerdalsdagene som ikke er avbestilt minst to uker før Engerdalsdagene begynner, må betales fullt ut. Ved avbestilling etter 1.juli påløper et avbestillingsgebyr på 500,- Ved tidligere avbestilling refunderes 90% av innbetalt avgift. Dersom utstillere som er misfornøyd med tildelt plass ved ankomst, godtgjør Engerdalsdagene ingen refusjon av innbetalt avgift.

3. Plassering

Engerdalsdagene er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg og en harmonisk sammensetning av boder/stands. Engerdalsdagene forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke utstillere som kan delta på Engerdalsdagene samt foreta den plassering en finner riktig. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til størrelse, varetype og andre tekniske faktorer. Ansiennitet på Engerdalsdagene vil også bli tillagt vekt. Plassen blir stilt til disposisjon onsdag kl 1200 i festivaluken.

4. Næringsmiddel

Varer som ikke er registrert på registreringsskjema tillates ikke omsatt under Engerdalsdagene. Utstillere som har næringsmiddel som smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må selv sørge for å søke Mattilsynet om godkjenning for salg av næringsmidler. Dersom denne godkjenning ikke foreligger, kan det føre til bortvisning fra Engerdalsdagene.

5. Videresalg av tildelt plass

Videresalg av tildelt plass er ikke tillatt. Dersom flere firmaer går sammen om salgsplasser, skal hvert firma betale registreringsavgift.

6. Ankomst/avreise

Utstillere skal ved ankomst finne sin tildelte plass. Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl 13.00 på åpningsdagen, kan fritt disponeres av Engerdalsdagene om spesiell avtale ikke foreligger.  Det er ikke tillatt å ta ned standen før programmet er slutt søndag. Se program.

7. Opptreden

Engerdalsdagene  krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere eller deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer. Selgere/utstillere må rette seg etter pålegg gitt av Engerdalsdagene. Dette kan blant annet gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand.

8. Avfall/opprydding

Det er utstillers eget ansvar å holde rent og ryddig rundt sin egen stand. Til eget avfall benyttes områdets søppelsortering.  En uke etter at dagene er slutt, må alt være fjernet fra utstillingsområdet. Dersom dette ikke er gjort, blir den enkelte utstiller belastet for utgiftene for rydding.

9. Brannvern

På hver plass skal utstiller ha 1 stk. 6 kg brannslukkingsapparat. Kontroll kan bli gjennomført.

10. Kontrollører

For å påse at de pålegg og retningslinjer som er beskrevet ovenfor og at utstiller holder seg innenfor de forutsetninger som er lagt med påmeldingen, engasjeres det egne kontrollører. Disse er tillagt fullmakt til å gi pålegg etter gitte retningslinjer og forskrifter, samt å bortvise utstillere som nekter å rette seg etter disse.

11. Ansvar

Engerdalsdagene er ikke ansvarlig for tyveri eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøyer eller lignende. Utstiller må eventuelt selv forsikre sine varer og utstyr.  Arrangøren dekker ikke tap ved eventuell avlysning av dagene.

12. Andre forskrifter

Foruten disse bestemmelser gjelder politivedtektene for Engerdal kommune, og forskrift om handel utenom fast utsalgssted for Engerdal kommune. Brudd på ett eller flere av ovenstående punkt eller dersom ordensmessige forhold gjør at det er uønsket at salg eller utstilling fortsetter, vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Engerdalsdagene . I slike tilfeller vil også generell avvisning i fremtidige arrangement bli vurdert. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift.